Tag Archives: MPX

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

Direktesalget utgjorde MNOK 227 (+23 %) sammenliknet med MNOK 185,2 for samme m?ned i 2009. I direktesalget inng?r omsetningen i nettbutikkene Komplett.no, Komplett.se, Komplett.dk, http://MPX.no”>MPX.noog http://inWarehouse.se”>inWarehouse.se Komplett-konsernet omsatte for MNOK 319,3 (+8 %) i oktober 2010 sammenlignet med MNOK 296 i samme m?ned…

Harmonisert konsumprisindeks for Noreg, mars 2010

Direktesalget utgjorde MNOK 193,0 (+ 2 %) sammenliknet med MNOK 188,8 for samme m?ned i 2009. I direktesalget inng?r omsetningen i salgskanalene Komplett.no, Komplett.se, Komplett.dk, http://MPX.no”>MPX.no og http://inWarehouse.se”>inWarehouse.se Komplett-konsernet omsatte for MNOK 290,9 MNOK (- 6 %) i mars 2010 sammenlignet med MNOK 308,6 i samme m?ned…
Top