Tag Archives: MVA

Avtale for certeparti i Canada

Avtale for certeparti i Canada

Som det fremg?r av tidligere pressemeldinger og kvartalsrapporter har selskapet over en periode hatt en anstrengt finansiell situasjon. Samtidig opplever selskapet ?kt aktivitet i de ulike forretningsomr?dene. Selskapet har den 12. april signert en 305 millioners (381 millioner inkl. MVA) kontrakt med Studentskipnaden i Bergen for bygging av 730 hybelenheter fra den nye modulfabrikken.…
Top