Tag Archives: NIBOR

ComAround gjorde det sterkt i 2010.

Norwegian Property ASA har kj?pt p?lydende NOK 5 millioner i eget obligasjonsl?n NO 0010564412. Etter tilbakekj?pet er det NOK 170 millioner utest?ende i l?net som har forfall i mars 2012 og l?per med en rente p? NIBOR pluss 2,75 prosent. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Svein Hov Skjelle, CFO, telefon +47 930 555 66 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12…

Rentestatistikk for banker og andre finansforetak, 1. kvartal 2010

Rentene p? vei oppover Renten p? utl?n fra finansinstitusjonene fortsatte ? ?ke i 1. kvartal 2010. Bankenes rentemargin overfor husholdninger ?kte, mens rentemarginen overfor ikke-finansielle foretak falt like mye. [Figur: Bankenes rentemargin. Husholdninger og ikke-finansielle private foretak 4. kvartal 2001-1. kvartal 2010.…
Top