Tag Archives: Nils Olav Nergaard

Utmerkelse for b?rekraftig ledelse: Franz Fehrenbach mottar B.A.U.M.-milj?prisen

Utmerkelse for b?rekraftig ledelse: Franz Fehrenbach mottar B.A.U.M.-milj?prisen

Oslo/Haugesund, 30.11.2009: Som tidligere kommunisert er Bouvet ASA tildelt en kontrakt innen systemutvikling for Sj?fartsdirektoratet. Kontrakten gjelder utvikling av et forretningskritisk kvalifikasjons- og refusjonssystem p? Microsoft .NET-plattformen. Klagefristen er n? utl?pt, og Sj?fartsdirektoratet og Bouvet har n? signert avtalen endelig. For mer informasjon: Nils Olav Nergaard, viseadministrerende direkt?r, Bouvet ASA +47 901 13 199. Source: Millistream…
Top