Tag Archives: Non Deposit

Resultat fjerde kvartal 2009

Resultat fjerde kvartal 2009

Solide resultater i Collection Technology. Forbedrede resultater og sterk ordreinngang i Industrial Processing Technology. California negativt p?virket av lavere materialh?ndteringsinntekter. Non Deposit i balanse ved ?rsslutt 2009. Restrukturerings- og andre engangskostnader p? 95 MNOK. Salgsinntekter p? 893 MNOK (1076 MNOK i fjerde kvartal 2008).…
Top