Tag Archives: Nordvest Kraft

Svakt resultat for konsernet TAFJORD

Svakt resultat for konsernet TAFJORD

Forel?pig regnskap for konsernet TAFJORD viser et resultat p? 51 mill. kr for 2012. Lave priser p? produsert kraft til det nordiske kraftmarkedet, samt nedskriving av aksjeposter i vindkraftselskap er hoved?rsaken til det svake resultatet. I 2012 hadde TAFJORD en kraftproduksjon p?…
Top