Tag Archives: Norges Banks

Fallende internasjonale kornpriser

Fallende internasjonale kornpriser

Husholdningenes andel fastrentel?n uendret Andelen av finansforetakenes utl?n til husholdningene med fast rente falt i kredittforetakene, var tiln?rmet uendret i bankene, men ?kte i de statlige l?neinstituttene. For finansinstitusjoner i alt var andelen tiln?rmet uendret fra 3. til 4. kvartal i fjor. [Figur: Banker, kredittforetak og statlige l?neinstitutter. Rentebindingsandel p?…
Top