Tag Archives: Norges Handelsh

NHH-studenter minst internasjonalt orientert

NHH-studenter minst internasjonalt orientert

Det viser NHH-Symposiets studentrapport 2013 ?In the War for Talent ? Who is the Talent??, som ble lagt frem p? konferansen av studentr?det i dag. Rapporten har sammenlignet NHH-studenter med studenter fra toppuniversiteter i USA, Russland og Spania. Norske ?konomistudenter verdsetter utenlandsk arbeid og et internasjonalt milj?…

STELLA OPPTRER FORAN HJEMMEFANSEN

Kongen i statsr?d har i dag oppnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere Finansdepartementets retningslinjer for samfunns?konomiske analyser. Bakgrunnen for ?nsket om en gjennomgang er utviklingen internasjonalt p? omr?det nytte-kostnadsanalyser etter at departementets veileder i samfunns?konomiske analyser ble utgitt i 2000 og senere revidert i 2005. ?…
Top