Tag Archives: Norskan Per

FORSTANDERSKAPSM?TE I SPAREBANKEN M?RE 19. MARS 2010

FORSTANDERSKAPSM?TE I SPAREBANKEN M?RE 19. MARS 2010

Med henvisning til l?neavtalen for det sikrete obligasjonsl?net DOF06, rapporterer DOF Net Asset Value (NAV) av de pantsatte aksjene i Norskan: Per siste balansedato, 31. desember 2009, hadde aksjene i Norskan AS som er sikkerhet for obligasjonsl?net DOF06 en beregnet NAV p?…
Top