Tag Archives: Norwegian Reward Mastercard

STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Konsernresultatet etter skatt i 2. kvartal utgjorde 82,1 millioner kroner, en ?kning p? 16,8 millioner kroner sammenlignet med foreg?ende kvartal. Resultatutviklingen er drevet av sterk kunde- og utl?nsvekst, lavere kostnader, stabil kredittkvalitet samt resultatforbedring i Sverige. Den sterke kunde- og utl?nsveksten…
Top