Tag Archives: NTS

NORD: PRIVAT PLASSERING OG ETTERF?LGENDE REPARASJONSEMISJON

NORD: PRIVAT PLASSERING OG ETTERF?LGENDE REPARASJONSEMISJON

NAM – Del?rsrapport pr. 30.09.2009 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 30.09.2009 er samlet sett bedre i forhold til 2008. Mens godsvirksomheten har hatt en resultatnedgang har ambulansevirksomheten gitt en ?kt resultatbidrag. Virksomhetsomr?det ambulanse har gitt et driftsmessig resultat som er positivt pr.…
Top