Tag Archives: NUF

Godkjent prospekt

Finansdepartementet foresl?r at sm? aksjeselskap unntas fra revisjonsplikt. ? Forslaget inneb?rer en vesentlig lettelse i administrative kostnader for de sm? selskapene, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen. Forslaget inneb?rer at alle aksjeselskaper som oppfyller samtlige tre vilk?r: under 5 millioner kroner i driftsinntekter, under 20 millioner kroner i balansesum og gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utf?rer…
Top