Tag Archives: NY

Yara utnevner ny leder av Industrisegmentet

Yara utnevner ny leder av Industrisegmentet

Represesentantskap har i sine m?ter 24.11.2009 vedtatt f?lgende: Elektronisk dokumenter/elektronisk ?rsrapport Representantskapet vedtok f?lgende endring i vedtektenes kapittel 7, § 7 – 2: NY: § 7 – 2. Utsendelse av dokumenter som er lagt ut p? sparebankens nettsider N?r dokumenter som gjelder saker som skal behandles i representantskapet, er gjort tilgjengelige p?…
Top