Tag Archives: Odd Arild Grefstad

Vekker sovende pensjonsformue

Vekker sovende pensjonsformue

? Vi merker stor interesse blant v?re kunder for de nye mulighetene for fripoliser. Mange vil kunne forvente ? f? en vesentlig h?yere pensjonsutbetaling ved ? bytte garantert minimumsutbetaling mot investeringsvalg. Men ikke alle b?r bytte, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand. I dag har fripoliser en garantert avkastning p?…

Syv av ti arbeidstakere har innskuddspensjon

Innskuddbaserte tjenestepensjonsordninger i privat sektor omfatter n? langt flere arbeidstakere i Norge enn ytelsesbaserte ordninger. Det sl?r Fafo fast i en rapport som tar for seg utviklingen i tjenestepensjonsmarkedet i Norge. Fafo-rapporten ” Tjenestepensjoner i endring” tar for seg utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge fra 2001 og de viktigste endringene frem til 2011.…
Top