Tag Archives: Odfjell Gruppen

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2009

Odfjell SE vurdere ? utstede et usikret obligasjonsl?n i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato 04.desember 2013. I forbindelse med det foresl?tte obligasjonsl?net vil Odfjell SE tilby betinget tilbakekj?p av obligasjoner i ODF02 (ISIN: NO 001035621.5) og ODF01 (ISIN: NO 001030255.7). Netto proveny fra det foresl?tte…
Top