Tag Archives: Olsen Co

PLASSERING AV NOK 1.000 MILLIONER I ET 5 ?RS USIKRET OBLIGASJONSL?N

PLASSERING AV NOK 1.000 MILLIONER I ET 5 ?RS USIKRET OBLIGASJONSL?N

Bonheur ASA har fullf?rt plasseringen av et usikret obligasjonsl?n p? totalt NOK 1.000 millioner med Ganger Rolf ASA som garantist. Oppgj?rsdato er 15. desember 2009 og forfallsdato 15. desember 2014. Obligasjonsl?net vil bli s?kt notert p? Oslo B?rs s? snart som mulig.…

MULIG UTSTEDELSE AV OBLIGASJONSL?N

Styrene i Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA vurderer ? gjennomf?re utstedelse av et usikret 3-?rs obligasjonsl?n i det norske obligasjonsmarkedet med Bonheur ASA som utsteder og Ganger Rolf ASA som garantist. Nettoprovenyet fra det mulige obligasjonsl?net vil g? til finansiering av selskapets generelle virksomhet.…
Top