Tag Archives: Om Delta Delta

R?dmenn mener l?nnsniv? hindrer rekruttering

R?dmenn mener l?nnsniv? hindrer rekruttering

Halvparten av r?dmennene mener at l?nnsniv?et i kommunal sektor er et hinder for ? rekruttere kvalifisert personell til kommunen. Det fremg?r av en unders?kelse NorgesBarometeret har utf?rt for arbeidstakerorganisasjonen Delta. – Vi st?r foran et viktig hovedtariffoppgj?r. R?dmennenes observasjon er et viktig signal.…
Top