Tag Archives: OPIC

MINDORO NICKEL-PROSJEKTET STRATEGISKE R?DGIVERE ENGASJERT

MINDORO NICKEL-PROSJEKTET STRATEGISKE R?DGIVERE ENGASJERT

Som et ledd i Vismas satsning p? komplette l?sninger innen innkj?p og konkurranseutsetting har selskapet i dag kj?pt OPIC, som er en av Sveriges st?rste tilbydere innen konkurranseutsetting. Med en omsetning p? mer enn 60 millioner kroner, blir OPIC-konsernet n? en del av Visma Procurement & Collecting, som er Vismas godt etablerte virksomhetsomr?de…
Top