Tag Archives: ORBOF

Rapportering i samband med ?rsoppgjeret 2009

Rapportering i samband med ?rsoppgjeret 2009

Sendt til: Forretningsbankar Sparebankar Finansieringsf?retak Filialar av utanlandske kredittinstitusjonar (NUF) Innleiing Rundskrivet er utarbeidd av Kredittilsynet i samarbeid med Statistisk sentralbyr?. Det omhandlar rapportering i samband med ?rsoppgjeret 2009, og orientering om endringar i kodelister og rettleiingar m.m. i ORBOF-rapporteringa som gjeld for rekneskaps?ret…
Top