Tag Archives: Oslo Medlem Direkt

Oppnevninger til Norges Banks hovedstyre

Oppnevninger til Norges Banks hovedstyre

Liselott Kilaas har bedrifts?konomisk kompetanse og erfaring fra n?ringslivet. Egil Matsen er professor ved Institutt for samfunns?konomi, NTNU, og forsker innen makro?konomi og finans, og har v?rt 2. varamedlem i hovedstyret siden 1. januar 2010. Espen R. Moen oppnevnes som nytt 2.…
Top