Tag Archives: Pension Fennia

Forsikringsselskapet Fennia bruker SAS? til ? oppfylle Solvens II og f?r ?kt forretningsverdi med p? kj?pet

Forsikringsselskapet Fennia bruker SAS? til ? oppfylle Solvens II og f?r ?kt forretningsverdi med p? kj?pet

Takket v?re SAS? Risk Management for Insurance ser Fennia Skade- og Livsforsikring n? kravene i Solvens II-direktivet som en mulighet til ? generere merverdi for forretningsdriften. Solvens II-direktivet er et felles regelsett med krav til kapital, rapportering og risikostyring i forsikringsselskaper i EU.…
Top