Tag Archives: Per Arne Strandenes

Pinse er ?h?ytid? for sj?setting av b?t: B?ter p? hengere stjeles ved sj?setting

Pinse er ?h?ytid? for sj?setting av b?t: B?ter p? hengere stjeles ved sj?setting

B?ter p? hengere er utsatt for tyveri n?r de st?r i hager, parkeringsplasser, lager og industriomr?der. Pinse er h?ysesong for sj?setting, og b?tene er ekstra utsatt n?r de st?r p? henger klar til sj?setting, i f?lge If. I Pinsen klargj?res og sj?settes…
Top