Tag Archives: Per Forseth

Deloitte og Revisorfirma Ulf Strande AS g?r sammen

Deloitte og Revisorfirma Ulf Strande AS g?r sammen

De to revisjons- og r?dgivningsfirmaene Revisorfirma Ulf Strande AS og Deloitte har vedtatt ? gjennomf?re en prosess som medf?rer at Revisorfirma Ulf Strande AS g?r sammen med Deloitte fra 1. september 2012. Sammensl?ingen inneb?rer at Revisorfirma Ulf Strande AS videref?rer sin virksomhet overfor sine klienter som f?r,…
Top