Tag Archives: Per Gunnar Rymer

Kitron i drift med konsernl?sning fra IFS

Kitron i drift med konsernl?sning fra IFS

(Oslo, 10. november 2010) Northern Logistic Property ASA rapporter fortsatt positiv utvikling i virkelig verdi av investeringseiendommer – opp 34 millioner kroner i kvartalet. Resultat etter skatt ble 61 millioner kroner, mens kontantstr?m fra operasjonelle aktiviteter ble 35 millioner f?r endringer i arbeidskapital.…

Faktor Eiendom ? Resultater for tredje kvartal 2010

Konsernet hadde driftsinntekter p? 127,6 millioner kroner i tredje kvartal 2010, mot 239,5 millioner kroner i samme periode i 2009. Av dette var 16,0 millioner kroner knyttet til salg av Faktor Langbrygga 9 AS, 20,6 millioner kroner til modulfabrikken, 49,1 millioner kroner knyttet til hoteller, 17,4 millioner kroner til resorts og 10,6 millioner kroner til salg av boliger og fritidsboliger. Selskapet hadde et negativt driftsresultat p?…
Top