Tag Archives: Perduco E-post

Alle forventer h?yere l?nnsvekst

Alle forventer h?yere l?nnsvekst

Perducos forventningsunders?kelse for Norges Bank viser at b?de ?konomer, partene i arbeidslivet, n?ringslivsledere og husholdninger forventer h?yere l?nnsvekst p? kort sikt. P? oppdrag fra Norges Bank gjennomf?rer Perduco hvert kvartal forventningsunders?kelser blant n?ringslivsledere, husholdninger, ?konomieksperter og partene i arbeidslivet. ?konomenes forventninger til ?rsl?nnsveksten…
Top