Tag Archives: Persentiler En

Finansinstitusjoner, 4. kvartal 2009

Finansinstitusjoner, 4. kvartal 2009

Aksjetap gav jevnere inntektsfordeling Mange husholdninger i toppen av fordelingen solgte aksjer med tap i 2008. Dette f?rte til mindre forskjeller mellom topp og bunn i inntektsfordelingen. Ogs? i 2008 hadde norske husholdninger en meget god inntektsutvikling, med en ?kning i medianinntekt per forbruksenhet p?…
Top