Tag Archives: Peter Goll

Ny vekst

Ny vekst

(Oslo, 29. april 2011) Geelmuyden.Kiese Gruppen rapporterer driftsinntekter p? 90,2 millioner kroner i 2010, sammenlignet med 84,0 millioner kroner i 2009. Honorarinntekten, salgsinntekter minus varekj?p, endte p? 73,5 millioner kroner, sammenlignet med 69 millioner kroner i 2009. Resultat f?r goodwillavskrivninger ble henholdsvis 3,1 millioner kroner i 2010 mot 6,2 millioner kroner i 2009.…
Top