Tag Archives: Petter Skouen

Gode tall for f?rste halv?r fra Kommunalbanken Sperrefrist: Tirsdag 31. august 2010 kl 09.00

Gode tall for f?rste halv?r fra Kommunalbanken Sperrefrist: Tirsdag 31. august 2010 kl 09.00

I f?rste halv?r 2010 oppn?dde Kommunalbanken et resultat etter skatt p? 364 millioner kroner, mot 761 millioner kroner i samme periode i fjor. Nedgangen i resultatet skyldes reduksjon i ekstraordin?re inntekter fra tilbakekj?p av egne obligasjoner. – Jeg er tilfreds med resultatet, sier administrerende direkt?r…
Top