Tag Archives: Praktisk Innovasjon

STATUS DEEP VENTURE

STATUS DEEP VENTURE

(Oslo 15. april 2010) Vedlagt f?lger EDBs ?rsrapport for 2010. Rapporten er ogs? tilgjengelig i norsk og engelsk versjon p? selskapets hjemmesider www.edb.com Tema for ?rets ?rsrapport er Praktisk Innovasjon: ?konomiske realiteter og langsiktige trender har endret innovasjonens karakter. Teknologi og globalisering har bidratt til ?…
Top