Tag Archives: Preben Stray

Informasjonsdokument H?land Sparebank og Setskog Sparebank

Informasjonsdokument H?land Sparebank og Setskog Sparebank

Storebrand ASA har i dag besluttet ? utstede senior usikrede obligasjonsl?n i norske kroner. DnB NOR Markets er valgt som r?dgiver og tilrettelegger for transaksjonene og kan kontaktes for n?rmere informasjon om vilk?r og tegning. Oslo, 9. mars 2010 Kontaktpersoner: Storebrand, Trond Finn Eriksen, 99 16 41 35 DnB NOR Markets, Jan Krogh-Vennemo, 22 01 77 89 eller Preben Stray, 22 01 77 72 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 [HUG#1391968] Source: Millistream / Hug…
Top