Tag Archives: Prosent Tabell

Kredittindikatoren K3, november 2009

Kredittindikatoren K3, november 2009

Samlet gjeldsvekst ?ker Tolvm?nedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 5,8 prosent fram til utgangen av november, opp fra 4,3 prosent m?neden f?r. Oppgangen skrev seg fra utenlandske kredittkilder. Publikums samlede bruttogjeld bel?p seg til 4 189 milliarder kroner ved utgangen av november, opp fra 4 164 milliarder kroner ved utgangen av oktober.…
Top