Tag Archives: PSV

Goodtech moderniserer Akkats vannkraftverk

Goodtech moderniserer Akkats vannkraftverk

Farstad Shipping ASA har p? vegne av heleide datterselskap inng?tt f?lgende to befraktningsavtaler med ConocoPhillips Skandinavia AS: En seks (6) ?rs kontrakt for PSV Far Symphony (2003, P105, 4.929 DWT) med oppstart i april 2011. Driftsomr?det er Nordsj?en. Kontrakten inneholder ytterligere opsjonsperioder. En ett (1) ?rs…
Top