Tag Archives: QFR

Q-FREE- BRIKKEORDRE I CHILE- 57 MNOK

Q-Free har mottatt en brikkeordre fra Autopista Central og Vespucio Norte Express i Chile til en verdi av 57 MNOK. -Brikkebehovet i S?r-Amerika ?ker og s?ledes er v?r suksess i dette markedet viktig, kommenterer konsernsjef ?yvind Isaksen. Ordren vil bli levert innen Q2 2013. Trondheim 28.…

FIRMAATTEST -Q-FREE ASA

Det vises til b?rsmelding av 29. april 2010 ifm aksjekapitalutvidelse. Ny aksjekapital er NOK 22.893.863,80 fordelt p? 60.247.010 aksjer ? kr 0,38 pr. aksje. Kapitalen er i dag registrert fullt innbetalt i Foretaksregisteret. Vedlagt ny firmaattest. Trondheim 4. mai 2010. For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Konsernsjef ?yvind…

Aksjekapitalforh?yelse – Q-Free ASA

Styret i Q-Free ASA har den 28. april 2010 vedtatt ? forh?ye aksjekapitalen i selskapet med NOK 73.308,84. Kapitalforh?yelsen gjennomf?res i henhold til styrefullmakt ved utstedelse av 192.918 nye aksjer p?lydende NOK 0,38. Aksjekapitalen vil, n?r forh?yelsen av aksjekapitalen er blitt registrert i Foretaksregisteret, ?ke…
Top