Tag Archives: Rachel Crowe

St?rre v?rdi af hvedebaseret foder for griseproducenter i EU

St?rre v?rdi af hvedebaseret foder for griseproducenter i EU

Danisco Xylanase er varmestabil, hvilket g?r, at den er sikker at anvende og bevarer sin virkning i foder, selv ved temperaturer p? op til 90°C i konditionerings- og pelleteringsprocessen. Adskillige fors?g har vist, at Danisco Xylanase v?sentligt forbedrer b?de v?kstevnen og foderomdannelsen hos sm?grise…

Direkt?rskifte

Danisco Animal Nutrition har lanceret Axtra? XAP ? en sp?ndende ny kombination af foderenzymer, der kan give betydelige besparelser p? foderomkostningerne og dermed hj?lpe amerikanske producenter af slagtekyllinger med at im?dekomme udfordringen med stigende foderomkostninger. Et fire?rigt udviklingsprogram og omfattende fors?g…
Top