Tag Archives: REC

Meget god avkastning til pensjonskundene

Meget god avkastning til pensjonskundene

Orklas driftsresultat (EBITA*) endte i 3. kvartal p? 1.166 mill. kroner, mot 811 mill. samme kvartal i fjor. Det var resultatfremgang for samtlige forretningsomr?der. Aksjeportef?ljen hadde pr. 3. kvartal en avkasting p? 21,3 prosent. – Det er tilfredsstillende ? registrere en klar resultatfremgang i kvartalet. Den underliggende driften er styrket i alle forretningsomr?dene,…

Mandatory notification

Privatpersoner tror ikke p? noe jule- og nytt?rsrally, men er fortsatt positive til aksjemarkedet p? lang sikt. Det viser statistikk over privatpersoners aksjehandel p? internett i november. – Private aksjesparere har i november nettokj?pt det b?rsnoterte fondet Xact Derivat BEAR som stiger i verdi n?r…
Top