Tag Archives: Siv Jensen

Vekker sovende pensjonsformue

Vekker sovende pensjonsformue

? Vi merker stor interesse blant v?re kunder for de nye mulighetene for fripoliser. Mange vil kunne forvente ? f? en vesentlig h?yere pensjonsutbetaling ved ? bytte garantert minimumsutbetaling mot investeringsvalg. Men ikke alle b?r bytte, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand. I dag har fripoliser en garantert avkastning p?…

– God nyhet for boligeiere

Innf?ringen av kompliserte skatteregler ved salg av bolig ble foresl?tt innf?rt av Stoltenberg-regjeringen for en m?ned siden. N? har Solberg-regjeringen vraket reglene. Siv Jensen meldte i dag at regjeringen vil g? bort fra Stoltenberg-regjeringens forslag om nye regler for boligbeskatning. Det er fornuftig, mener foreningen som jobber for skattebetalerne. – Dette er ?penbart…
Top