Tag Archives: SMN

Optidev ?pner nytt kontor i Bergen

Med styrket bankdrift og reduserte tap p? utl?n oppn?dde SpareBank 1 SMN et resultat f?r skatt p? 904 millioner kroner per tredje kvartal 2010, en ?kning p? 73 millioner fra samme periode i fjor. Fremgangen henger sammen med godt resultat i bankens kjernevirksomhet med lavere tap p?…

Meldepliktige handler i emisjonene

B?de fortrinnsrettemisjonen og den rettede ansatteemisjonen i SpareBank 1 SMN ble avsluttet torsdag 25. mars 2010 kl 1730 (norsk tid). N? foreligger endelig tildeling av nye egenkapitalbevis. Ved utl?pet av tegningsperioden hadde SpareBank 1 SMN mottatt tegninger for i alt 43,7 millioner nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettemisjonen.…
Top