Tag Archives: SMN

Meldepliktige handler i emisjonene

B?de fortrinnsrettemisjonen og den rettede ansatteemisjonen i SpareBank 1 SMN ble avsluttet torsdag 25. mars 2010 kl 1730 (norsk tid). N? foreligger endelig tildeling av nye egenkapitalbevis. Ved utl?pet av tegningsperioden hadde SpareBank 1 SMN mottatt tegninger for i alt 43,7 millioner nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettemisjonen.…

Aksjesalg til ansatte i AF

Vedlagt f?lger en liste over handel i tegningsretter og tegning av nye egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN foretatt av prim?rinnsidere i SpareBank 1 SMN-konsernet og deres n?rst?ende i forbindelse med fortrinnsrettemisjonen og ansatteemisjonen. Kj?p og salg av tegningsretter i oversikten fant sted 11.…
Top