Tag Archives: Source Millistream Hug

BEKREFTER REVIDERTE TALL FRA KOMPLETT

BEKREFTER REVIDERTE TALL FRA KOMPLETT

Utstedere av b?rsnoterte omsettelige verdipapirer er p?lagt ? sende til b?rsen en ?rlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmenheten, jfr. b?rsforskriftene § 5-2 femte ledd. Vedlagt ?rlig oversikt for 2009 for selskapet Komplett ASA. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 [HUG#1397982] Komplett ASA Aarligoversikt 2009: http:// Source: Millistream / Hug…

Fisjon i Nordic Health ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Innkalling til Tomra Systems ASAs ordin?re generalforsamling med vedlegg f?lger vedlagt. Ordin?r generalforsamling avholdes onsdag 21. april 2010 kl. 18:00 i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2, Asker. Registrering fra kl. 17:30. Innkallingen vil bli postlagt aksjon?rene…

?rsrapport og ?rsregnskap for 2009 DnB NOR ASA

Onsdag 17. mars 2010 ble det avholdt Ekstraordin?r Generalforsamling i Marine Farms ASA. Vedlagt f?lger protokoll fra m?tet. Informasjonen er ogs? lagt ut p? v?r hjemmeside www.marinefarms.no. This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act) [HUG#1395109] MAFA Protokoll EGF 17.03.2010:…

Endelig ?rsregnskap 2009

Det henvises til innkalling til ekstraordin?r generalforsamling i Marine Farms ASA, onsdag 17. mars 2010. Under henvising til Sak 4 i innkallingen ?nsker Nominasjonskomiteen i Marine Farms ASA ? offentliggj?re vedlagte brev. This information is subject of the disclosure requirements acc.…

Endelig regnskap for 2009

Det innkalles til representantskapsm?ter i SpareBank 1 SR-Bank, torsdag, 25. mars kl. 16.00 og 18.00. Vedlagt f?lger innkalling til m?tene. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 [HUG#1391052] Innkalling til represnetantskapsmoete II: http:// Innkalling til representantskapsmoete I: http:// Source: Millistream / Hug…
Top