Tag Archives: Source Millistream Hug

Presentasjonsmateriale 4. kvartal 2009

Presentasjonsmateriale 4. kvartal 2009

Presentasjonen for 4. kvartal 2009 som holdes 11. februar 2010 i Vika Atrium konferansesenter, Oslo er vedlagt. Web-cast av presentasjonen er tilgjengelig p? http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/ Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 [HUG#1383461] Presentasjon 4 kvartal 2009: http:// Source: Millistream / Hug…

F?rste kvartal 2010: Effektivisering og konseptutvikling

NEAS ASA (NEAS) fortsetter den positive trenden og kan vise til bedre l?nnsomhet ogs? i f?rste kvartal 2010. For ? m?te ettersp?rselen i markedet bedre, satses det p? ?kt andel av egenproduserte tjenester. Samtidig forankrer nyopprettet divisjon selskapets sterke posisjon innen Facility Management. Positiv resultatforbedring for konsernet NEAS hadde en omsetning p?…

STATUS DEEP VENTURE

(Oslo 15. april 2010) Vedlagt f?lger EDBs ?rsrapport for 2010. Rapporten er ogs? tilgjengelig i norsk og engelsk versjon p? selskapets hjemmesider www.edb.com Tema for ?rets ?rsrapport er Praktisk Innovasjon: ?konomiske realiteter og langsiktige trender har endret innovasjonens karakter. Teknologi og globalisering har bidratt til ?…
Top