Tag Archives: Source Millistream

Flagging av fullmakter Oslo, 7.april 2011.

Flagging av fullmakter Oslo, 7.april 2011.

I forbindelse med generalforsamling i Navamedic ASA som vil bli avholdt den 14.april 2011 har Bernt-Olav R?ttingsnes mottatt fullmakter for 1.655.051 aksjer. Dette tilsvarer 22,0 prosent av selskapets aksjer og stemmer. Bernt-Olav R?ttingsnes eier selv 58.700 aksjer og vil derfor representere totalt 1.713.751 aksjer, tilsvarende 22,7 prosent av aksjene og stemmene i Navamedic ASA.…

?rsregnskapet 2009

See announcement from ODIM 12.04.2010 regarding the compulsory acquisition of the company’s shares.Oslo B?rs has decided to put the shares on the technical status ?suspension? and all the orders have been withdrawn. This has been done to avoid incorrect registration of orders and trades in a situation where the company will no longer have any shares outstanding for trading.…

KJ?P AV EGENKAPITALBEVIS

AF Gruppen ASA (AFG) kj?pte 12. mars 2010 25.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs p? NOK 38,50. Etter transaksjonen er AF Gruppens beholdning av egne aksjer 168.145. Aksjekj?pets form?l er selskapets aksjeprogram for ansatte. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.…
Top