Tag Archives: Storebrand En

Hvem sp?r du om pensjon?

Hvem sp?r du om pensjon?

En fersk unders?kelse viser at nordmenn har st?rst tillit til pensjonsleverand?ren og familien n?r det gjelder sp?rsm?l om pensjon. Menn har dessuten st?rre tro p? egne pensjonskunnskaper enn kvinner. P? sp?rsm?l om hvem folk lytter mest til ved pensjonssp?rsm?l, svarer 14 prosent av de spurte at de har st?rst…

1 av 2 ?nsker seg helseforsikring av arbeidsgiver

En fersk unders?kelse viser at helseforsikring er den forsikringen flest ?nsker at arbeidsgiver betaler. 300 000 nordmenn har n? tegnet forsikringen, en ?kning p? nesten 30 prosent fra ?ret f?r. Halvparten av norske arbeidstagere sier at de ville valgt helseforsikring dersom de fikk en type forsikring dekket av sin arbeidsgiver.…
Top