Tag Archives: SUBSEA

Goodtech moderniserer Akkats vannkraftverk

Goodtech moderniserer Akkats vannkraftverk

Farstad Shipping ASA har p? vegne av heleide datterselskap inng?tt f?lgende to befraktningsavtaler med ConocoPhillips Skandinavia AS: En seks (6) ?rs kontrakt for PSV Far Symphony (2003, P105, 4.929 DWT) med oppstart i april 2011. Driftsomr?det er Nordsj?en. Kontrakten inneholder ytterligere opsjonsperioder.…

RESULTATPRESENTASJON 4. KVARTAL 2009

Vedlagt f?lger Rapport 4. kvartal 2009. Farstad Shipping oppn?dde i 4. kvartal driftsinntekter p? NOK 804,7 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 294,7 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 869,1 mill. Driftsinntektene pr. 31.12.09 ble NOK 3 257,6 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 1 281,3 mill.…
Top