Tag Archives: Tafjord Kraftnett

Anbefaler sammensl?ing av nettselskapene

Anbefaler sammensl?ing av nettselskapene

Styrene i Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS har i dag besluttet ? anbefale sammensl?ing av nettvirksomhetene i konsernene og etablering av et felles nettselskap. Endelig avgj?relse blir tatt i generalforsamlingen i de respektive selskapene den 20. desember. Utredning av en fusjon mellom nettvirksomhetene i TAFJORD og TUSSA startet ved ?rsskiftet.…
Top