Tag Archives: Terra Forsikring

Terra Forsikring investerer i risikostyring og beslutningsst?tte

Terra Forsikring investerer i risikostyring og beslutningsst?tte

Det nye soliditetsregelverket for forsikringsselskaper, Solvens II, er et s?kalt fullharmonisert regelverk for E?S-omr?det som skal innf?res i norske lover. Reglene skal gi ?kt beskyttelse for forsikringstakerne, samt bedre stabiliteten i finansmarkedene. Avtalen mellom Terra Forsikring og SAS Institute gjelder programvare som dekker de analyser og rapporter som kreves for ?…
Top