Tag Archives: USD

Jesper Lacoppidan ny adm. direkt?r i Deltaq A/S

Jesper Lacoppidan ny adm. direkt?r i Deltaq A/S

Revenue for the period increased by 10% to USD 14.5bn (USD 13.2bn), primarily due to higher container freight rates, container volumes and oil prices. The profit for the period increased by 82% to USD 1.2bn (USD 0.6bn) and was driven by better operational performance in most business units. The Group?s…

Velkommen til Nordeas ordin?re generalforsamling 25. mars 2010

Kommentarer til regnskapet for Bonheur ASA Konsernregnskapet for 4. kvartal 2009 og for ?ret 2009 omfatter Bonheur ASA og dets datterselskaper (“konsernet”) og konsernets eierandeler i tilknyttede foretak. Sammenlignbare tall for samme periode i 2008 i parentes. Hovedpunkter 4. kvartal 2009: o Driftsinntektene var NOK 1 933 millioner (NOK 2 823 millioner) o EBITDA var NOK 629 millioner (NOK 1 482 millioner) o Driftsresultatet (EBIT) var NOK 115 millioner (NOK 923 millioner) o Netto resultat etter skatt var NOK 195 millioner (negativt NOK 9 millioner) o Fortjeneste per aksje var NOK 2,50 (negativt NOK 4,50) o Bonheur ASA fullf?rte…

Utsettelse av fremleggelsen av resultat for fjerde kvartal 2009

Oslo (2010-02-17): Med referanse til b?rsmeldingen publisert av Yara International (“Yara”) den 15. februar ang?ende signering av fusjonsavtale med Terra Industries Inc. (“Terra”), og i henhold til Oslo B?rs “Continuing obligations” artikkel 3.4 f?lger n?dvendig tilleggsinformasjon knyttet til den planlagte transaksjonen. Transaksjonen med rasjonale Som beskrevet i b?rsmeldingen…
Top