del?rsrapporter

Blom og Microsoft fornyer og forlenger avtale til en verdi p? USD 10-14 millioner

Meldepliktig handel - egne

SpareBank 1 SR-Bank har 3. mars solgt 219.868 egenkapitalbevis til kurs 50,93.
Salget skjer som effektuering av styrets beslutning om tildeling av egenkapitalbevis til ansatte som honorering av god innsats og gode prestasjoner i 2009.

F?lgende prim?rinnsidere har f?tt tildelt 200 bevis hver:

Konserndirekt?r ?konomi og finans Inge Reinertsen, ny beholdning 12 604
Direkt?r Arild L. Johannessen ny beholdning 19 618
Konst. konserndirekt?r forretningsst?tte Glenn S?ther ny beholdning 3 490
Konserndirekt?r risikostyring og compliance Frode B? ny beholdning 8 091
Konserndirekt?r PM Rolf Aarsheim ny beholdning 58 430
Konserndirekt?r BM Tore Medhus ny beholdning 18 582
Konserndirekt?r kommunikasjon Thor Christian Haugland ny beholdning 6 186
Konserndirekt?r org og HR Wenche Mikalsen ny beholdning 3 590
Konserndirekt?r kapitalmarked Stian Helg?y ny beholdning 14 249
?konomisjef Gro Tveit ny beholdning 11 825
Styresekret?r Seri Berge ny beholdning 7 110 (+ n?rst?ende)
Adm. sekret?r Inger Tuxen ny beholdning 35 916
IR-Manager Kyrre M. Knudsen, ny beholdnign 4 752
Styremedlem ansatte Sally Lund-Andersen, ny beholdning 1 4 81
Varamedlen i styret for ansatte Helge Pollestad ny beholdning 3 600
Senior analytiker Catherine Hauge (tildelt 160) ny beholdning 7 831

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1390836]

Source: Millistream / Hug

A to już wiesz?  Innkalling til Ordin?r Generalforsamling i Badger Explorer ASA

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy