DK

Bodil Nyboe Andersen udtr?der af Trygs bestyrelse

Skeptiske Danisco-aktion?rer efterlyser langt mere information om k?bstilbuddet fra USA. To tredjedele h?lder mod at holde fast i deres aktier.
Henvendelserne er v?ltet ind hos Dansk Aktion?rforening, siden foreningen i mandags satte sig for at samle Daniscos ejere. Daniscos mindst 47.500 aktion?rer skal i de kommende uger tage stilling til, om de vil s?lge deres selskab til amerikanske DuPont.

Indtil nu har n?sten 1.600 investorer registreret sig p? Shareholders.dk for at f? del i den information, som Dansk Aktion?rforening tilbyder. Blandt dem er langt de fleste – 63 procent – i tvivl om, hvad de skal svare p? tilbuddet. Og to tredjedele er imod salget blandt dem, der har bestemt sig eller i hvert fald h?lder til den ene eller anden side: 13 procent for og 24 procent imod. (Se data nederst i mailen.)

Det er dystre tal for DuPont, da k?bstilbuddet er betinget af, at amerikanerne kan k?be mindst 90 procent af aktiekapitalen.

“Dansk Aktion?rforening har ikke taget stilling til tilbuddet i sig selv, men vi m? konstatere, at der hersker udbredt skepsis blandt de sm? aktion?rer og et helt overv?ldende behov for information fra b?de Danisco og Dansk Aktion?rforening,” fort?ller chefredakt?ren for foreningens medier, Jens M?ller Nielsen, der nu vil unders?ge, hvordan Dansk Aktion?rforening kan bidrage med uvildig information til Daniscos investorer og udsende nyhedsbreve til de Danisco-investorer, der har registreret sig hos foreningen.

“Det er helt klart, at vi m? fors?ge at hj?lpe de sm? aktion?rer til uafh?ngig information, der kan s?tte dem i stand til at tr?ffe en velinformeret beslutning. Men det er m?ske lidt m?rkeligt, at vi som en lille interesseorganisation skal til at udfylde de huller, som Danisco selv burde have udfyldt. Vi h?rer fra rigtig mange, at de er skuffede over, at Daniscos ledelse tilsyneladende kun har deres ?jne rettet mod et salg. Der er en udbredt opfattelse af, at ledelsen har en k?mpe personlig ?konomisk interesse i et salg: Tilliden til, at ledelsen plejer ejernes interesser, som den er ansat til, kan hos mange aktion?rer ligge p? et meget lille sted,” fort?ller Jens M?ller Nielsen.

Dansk Aktion?rforening har ogs? spurgt Daniscos aktion?rer, hvilken information de har behov for fra selskabet og foreningen:

Fra Danisco eftersp?rger investorerne is?r en grundig beskrivelse af Daniscos langsigtede potentiale, hvis investorerne afviser k?bstilbuddet, (69 procent), uafh?ngige analyser (51 procent) og nyhedsbreve (41 procent). Fra Dansk Aktion?rforening eftersp?rger investorerne is?r en egentlig anbefaling om k?bstilbuddet (64 procent), uvildige analyser af aktien (55 procent) og nyhedsbreve (50 procent).

“Vi m? sige, at Daniscos informationsindsats indtil nu slet, slet ikke har v?ret god nok. Ikke mindst savner investorerne en ledelse, der freml?gger egentlige visioner for, hvordan selskabets fremtid kunne se ud, hvis det blev bevaret p? danske h?nder. Det virker som om, at ledelsen slet ikke interesserer sig for, hvad ejerne ?nsker med selskabet,” konstaterer Jens M?ller Nielsen.

Dansk Aktion?rforening kr?ver ikke, at man er medlem for at registrere sig hos foreningen i denne sag. Personhenf?rbare data behandles fuldt fortroligt.

Hvad er din umiddelbare holdning til opk?bstilbuddet p? Danisco
1,6% Jeg er helt sikkert for tilbuddet
11,2% Jeg er overvejende for tilbuddet
57,9% Jeg afventer udviklingen indtil videre
16,1% Jeg er overvejende imod tilbuddet
7,7% Jeg er helt sikkert imod tilbuddet
5,6% Jeg ved ikke, om jeg er for eller imod

Pressekontakt:
Formand Niels Mengel – [email protected] – 40 42 21 19
Direkt?r Charlotte Lindholm – [email protected] – 51 50 92 12
Chefredakt?r Jens M?ller Nielsen – [email protected] – 26 85 98 00

Similar Posts