Hel-

Boliden velger Goodtech

INM - Fusjon med Crayon Group godkjent av generalforsamlingen i Crayon Group

Generalforsamlingen i Crayon Group AS har n? godkjent fusjonsplanen for fusjon
med Inmeta ASA. Det vises til tidligere b?rsmeldinger for n?rmere beskrivelse av
den planlagte fusjonen, herunder meldinger av 12. januar 2011 og 16. desember
2010, samt dokumentet vedr?rende fusjonen (“Prospectus Equivalent Document”) som
publisert av Inmeta i dag.

Den ekstraordin?re generalforsamlingen i Inmeta ASA for behandling av
fusjonsplanen avholdes 18. januar kl 17.00.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy