DK

Boligk?beres forventninger vendt op og ned siden sidste ?r

2013-10-15 14:46 EDC-gruppen a/s P? godt et ?r er boligk?bernes forventninger til det fremtidige boligmarked vendt helt rundt. I 2012 troede kun hver 10. boligk?ber p? stigende priser. Nu tror 6 ud af 10 boligk?bere, at boligerne bliver dyrere. Tendensen g?lder hele landet, ogs? selv om det kun er i hovedstadsomr?det, at priserne rent faktisk stiger.

58 pct. af de aktuelle boligk?bere tror p? stigende priser, viser ny unders?gelse fra landets st?rste m?glerk?de med svar fra over 1.500 boligk?bere. Sidste ?r forventede kun 11 pct. af k?berne, at priserne ville stige.
Boligk?berne har ?ndret forventning til priserne p? boligmarkedet siden sidste ?r. Over hele landet forventer mere end halvdelen af boligk?berne nu at priserne vil stige. I region Hovedstaden drejer det hele 63 pct. af k?berne, hvor andelen sidste ?r kun var 13 pct.
– Det s?rligt interessante ved tallene er, at der er tale om en landsd?kkende tendens, at der nu er tillid og positive forventninger til boligmarkedet. Selvom prisstigningerne har v?ret st?rst i region Hovedstaden tyder det p?, at optimismen giver genklang over det meste af landet, siger Birgitte Ringb?k, kommunikationskonsulent i EDC.
Unders?gelsen viser ogs?, at k?berne opfatter det aktuelle marked som gunstigt at k?be ejerbolig i. Cirka hver 3. f?rstegangsk?ber oplyser at de direkte har afventet, at markedet skulle v?re til k?bers fordel, og blandt alle f?rstegangsk?berne svarer 53 pct., at de vurderer det aktuelle marked som v?rende fordelagtigt for dem.
Generelt er der lidt st?rre regionale forskelle i k?bernes opfattelse af et gunstigt marked. I region Syddanmark er det s? meget som 70 pct. af k?berne, der har denne holdning, mens det i region Hovedstaden kun er 45 pct. Det forklarer EDC s?ledes:
– I region Syddanmark har k?berne fortsat alle fordelene p? deres side. Den lave rente, det store udbud og et marked, som endnu ikke har m?rket de prisstigninger, som s?rligt hovedstads-omr?det har oplevet gennem 2013. I K?benhavn er ejerlejligheder nu steget med 15-18 pct., mens villaerne er steget 3-5 pct., oplyser Birgitte Ringb?k.
Boligk?b vigtigere en bankforbindelse

Unders?gelsen viser ogs?, at boligk?berne ikke lader sig stoppe af et nej fra deres nuv?rende pengeinstitut, hvis de ikke bliver godkendt til det ?nskede l?n. 48 pct. af k?berne er indstillet p? at skifte bank, hvis et andet pengeinstitut er villigt til at l?ne til boligk?bet. Tendensen er s?rlig udbredt hos de unge under 35 ?r, hvor 60 pct. oplyser, at de gerne skifter bank, hvis det er midlet til n? en ?nsket finansiering.
– Vi har tidligere oplevet, at et nej fra pengeinstituttet fik mange kunder til at indstille planerne om boligk?b. Nu viser de nye tal en st?rre trol?shed fra k?berne over for det vante pengeinstitut, og en st?rre vilje til at g? efter m?let ? ogs? hvis det indeb?rer et bankskifte, siger Birgitte Ringb?k fra EDC.

S? mange forventer stigende boligpriser2012 2013
Hovedstaden12 %63 %
Sj?lland12 %58 %
Syddanmark8 %53 %
Midtjylland9 %53 %
Nordjylland13 %59 %

Kilde: EDC-unders?gelse blandt 1.500 boligk?bere, sept.2013, sammenholdt til tilsvarende unders?gelse 2012

________________________________________________________________________________
EDC er Danmarks st?rste og ?ldste ejendomsm?glerk?de, best?ende af 230 selvst?ndige ejendomsm?glerfirmaer og ca. 1.250 medarbejdere. EDC er den eneste st?rre m?glerk?de, der ikke er ejet af en bank eller et realkreditinstitut. Udover de 230 boligbutikker har vi specialiserede erhvervscentre ligesom vi via Feriepartner Danmark varetager udlejning af 5.000 feriehuse over hele landet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy