?konomi

Borettslagsleiligheter: prisnedgang i desember

Borettslagsleiligheter: prisnedgang i desember
30-12-2013 14:54 GARANTI Eiendomsmegling Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene p? omsatte borettslagsleiligheter gikk ned med 0,5 prosent i desember.

Prisene p? borettslagsleiligheter er 0,5 prosent lavere i desember 2013 sammenlignet med november 2013. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i desember 2013 p? 27 770 kroner, mens det tilsvarende tallet i november var p? 27 903 kroner.
I l?pet av de siste 12 m?nedene har prisene steget med 2,0 prosent. For 12 m?neder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris p? borettslagsleiligheter 27 230 kroner.
– Prisnedgangen i desember er omtrent som forventet. En del boligkj?pere sitter trolig p? gjerdet og venter med ? bestemme seg til over nytt?r. En v?r med h?y aktivitet i markedet og en noe roligere h?st har resultert i en samlet prisoppgang i 2013 p? to prosent. Dette er noe lavere enn mange forventet ved inngangen til ?ret, men vi er likevel optimistiske og har tro p? en jevn og moderat pris?kning neste ?r, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
F?rre bud per bolig
Sammenlignet med forrige m?ned sank antall bud denne m?neden. I desember 2013 er det i snitt 3,8 bud per borettslagsbolig. Dette er en nedgang p? 0,4 bud fra november 2013, og en nedgang p? 0,1 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 1,7 i desember 2013. Dette er like mange budgivere som forrige m?ned, og en nedgang p? 0,2 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.
For ytterligere informasjon:
Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:
GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innp? 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de ?vrige er ulike former for sm?husl?sninger.
Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og st?rrelsen p? omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr m?ned. Dette bidrar til ? styrke kvaliteten p? Garantis prisstatistikk som indikator p? boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende m?nedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion Perduco AS.
Se ogs?: www.garanti.no

A to już wiesz?  Enklere og bedre uf?repensjon

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy