valutasp?rsm?l

Borettslagsleiligheter: Prisoppgang i august

9 prosent h?yere i august 2011 sammenlignet med juli 2011. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i august 2011 p? 24 792

9 prosent h?yere i august 2011 sammenlignet med juli 2011. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i august 2011 p? 24 792 kroner

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy